001 002 003 003

شرکت شرکای سه گانه مفتخر است که در زمینه طراحی و ساخت و مونتاژ قطعات پلیمری و فلزی صنعت مخابرات خدمات ارزشمندی را ارایه داده است.  جعبه پست ، ترمینال IDC ، شانه های نگه دارنده کفی، شانه نگه دارنده میانی، صندوق کافو، از جمله قطعاتی می باشند که این شرکت در ساخت و طراحی آنها فعالیت داشته است.