001 002 003 003

آدرس کارخانه:
تهران،جاده فتح، سه راه شهریار، سعید آیاد، خیابان آزادگان، پلاک 111
تلفن: 14-65605410 – (021)
نمابر: 65602028 – (021)
مدیریت: 65602076-65602061 – (021)

آدرس دفتر مرکزی:
تهران، خیابان خرمشهر (آپادانا)، واحد 141
تلفن: 12-88760011 021
نمابر: 88764366 021
پست الکترونیکی: info@shorakaseganeh.com
تلفن واحد بازرگانی: 7-65605586 021
پست الکترونیکی واحد بازرگانی: commersial@shorakaseganeh.com