001 002 003 003

شرکت شرکای سه گانه کامپاندهای بسیار متنوعی را به بازار عرضه میکند که تنها به برخی از محصولات آن اشاره شده است. خواهشمند است برای کسب اطلاعات بیشتر و یا درخواست آمیزه های متناسب با کاربرد خود با بخش بازرگانی شرکت تماس حاصل فرمایید

گروه محصولات پلیمری با پایه پلی آمید 6 ( SHOKAMID )
1- پلی آمید 6 ساده:
1-1- پلی آمید6 ساده تزریقی (SHOKAMID SH 2040 N )
1-2- پلی آمید6 ساده تزریقی/اکستروژن ( SHOKAMID SH 2060 N )
1-3-پلی آمید 6 ساده مشکی (SHOKAMID SH 2030 B)
2- پلی آمید6 تقویت شده با الیاف شیشه:
2-1- پلی آمید6 تقویت شده با 15%الیاف شیشه(SHOKAMID SH 2115 )
2-2- پلی آمید6 تقویت شده با 20%الیاف شیشه (SHOKAMID SH 2120 )
2-3- پلی آمید6 تقویت شده با 25%الیاف شیشه (SHOKAMID SH 2125 )
2-4- پلی آمید6 تقویت شده با 30%الیاف شیشه (SHOKAMID SH 2130B - SHOKAMID SH 2130 A - SHOKAMID SH 2130 V)
2-5- پلی آمید6 تقویت شده با 35%الیاف شیشه (SHOKAMID SH 2135 B - SHOKAMID SH 2135 A- SHOKAMID SH 2135 V )
3- پلی آمید6 پرشده با مواد معدنی:
3-1- پلی آمید6 پرشده با 15% مواد معدنی (SHOKAMID SH 2215 )
3-2- پلی آمید6 پرشده با 20% مواد معدنی (SHOKAMID SH 2220 )
3-3- پلی آمید6 پرشده با 30% مواد معدنی (SHOKAMID SH 2230 )
4- پلی آمید6 ترکیبی با مواد معدنی و الیاف شیشه:
4-1- پلی آمید6 ترکیبی با 10% مواد معدنی و 10% الیاف شیشه (SHOKAMID SH 2320)
4-2- پلی آمید6 ترکیبی با 15% مواد معدنی و 15% الیاف شیشه (SHOKAMID SH 2330)
4-3- پلی آمید6 ترکیبی با 20% مواد معدنی و 10% الیاف شیشه(SHOKAMID SH 2330 LH)
4-4- پلی آمید6 ترکیبی با 25% مواد معدنی و 15% الیاف شیشه (SHOKAMID SH 2340 LH)
5- پلی آمید6 ضدشعله: 5-1- پلی آمید6 ضد شعله تقویت شده با 20% الیاف شیشه(SHOKAMID SH 2420 GFR)
5-2- پلی آمید6 ضد شعله تقویت شده با 25% الیاف شیشه (SHOKAMID SH 2425 GFR)
5-3- پلی آمید6 ضد شعله پرشده با 25% مواد معدنی(SHOKAMID SH 2425 MFR)
6- پلی آمید6 ضربه پذیر (SHOKAMID SH 2500 HI)

گروه محصولات پلیمری با پایه پلی آمید 66 ( SHOKAMID )
1- پلی آمید 66 ساده: 1-1- پلی آمید6 6ساده تزریقی(SHOKAMID SH 6040 N) 1-2- پلی آمید6 6ساده مشکی (SHOKAMID SH 6030 B) 2- پلی آمید66 تقویت شده با الیاف شیشه: 2-1- پلی آمید66 تقویت شده با 30%الیاف شیشه(SHOKAMID SH 6130B) 2-1- پلی آمید66 تقویت شده با 30%الیاف شیشه(SHOKAMID SH 6130A)

گروه محصولات پلیمری با پایه پلی پروپیلن (PP)
1- پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه: 1-1- پلی پروپیلن تقویت شده با 15% الیاف شیشه (SHOKALEN SH 1115) 1-2- پلی پروپیلن تقویت شده با 20% الیاف شیشه (SHOKALEN SH 1120) 1-3- پلی پروپیلن تقویت شده با 30% الیاف شیشه (SHOKALEN SH 1130) 1-4- پلی پروپیلن تقویت شده با 40% الیاف شیشه (SHOKALEN SH 1140) 2- پلی پروپیلن پرشده با مواد معدنی: 2-1- پلی پروپیلن پرشده با 20% مواد معدنی (SHOKALEN SH 1220) 2-2- پلی پروپیلن پرشده با 30% مواد معدنی (SHOKALEN SH 1230) 2-3- پلی پروپیلن پرشده با 40% مواد معدنی (SHOKALEN SH 1240) 3- پلی پروپیلن ترکیبی با مواد معدنی و الیاف شیشه: 3-1- پلی پروپیلن ترکیبی با 10% مواد معدنی و 10% الیاف شیشه(SHOKALEN SH 1320) 3-2- پلی پروپیلن ترکیبی با 15% مواد معدنی و 15% الیاف شیشه (SHOKALEN SH 1330) 3-3- پلی پروپیلن ترکیبی با 20%مواد معدنی و 20% الیاف شیشه (SHOKALEN SH 1340) 4- آلیاژ پلی پروپیلن و لاستیک ( PP + EPDM ) 4-1- پلی پروپیلن + EPDM (SHOKALEN SH 1420 M3) 4-2- پلی پروپیلن + EPDM (SHOKALEN SH 1420 M7) 4-3- پلی پروپیلن + EPDM پرشده با 10% مواد معدنی (SHOKALEN SH 1420 10MD) 4-4- پلی پروپیلن + EPDM پرشده با 20% مواد معدنی (SHOKALEN SH 1420 20MD) 5- پلی پروپیلن تقویت شده با WK ضد خش (SHOKALEN SH 1520)

گروه محصولات پلیمری با پایه پلی اتیلن (PE)
1- پلی اتیلن تقویت شده با الیاف شیشه: 1-1- پلی اتیلن تقویت شده با 20% الیاف شیشه (SHOKALEN SH 3120) 1-2- پلی اتیلن تقویت شده با 30% الیاف شیشه (SHOKALEN SH 3130) 2- پلی اتیلن پر شده با مواد معدنی: 2-1- پلی اتیلن پرشده با 30% مواد معدنی (SHOKALEN SH 3230) 2-2- پلی اتیلن پرشده با 40% مواد معدنی (SHOKALEN SH 3240)

سایر مواد پلیمری
1- اتیلن ونیل استات 9% ( EVA 9%) 2- پلی کربنات ساده و تقویت شده خود رنگ و یووی (PC) 3- ABS ساده و تقویت شده 4- آلیاژ PC ABS